Opdateret februar 26, 2024 af Mads Emil Hansen

Porters Five Forces dansk

Porters Five Forces er en forretningsanalysemodel udviklet af Harvard-professoren Michael Porter. Modellen bruges til at evaluere konkurrencesituationen i en given branche eller marked ved at identificere og analysere fem konkurrencekræfter, herunder truslen for nye indtrængende, købers forhandlingsmagt, truslen for substituerende produkter og leverandørers forhandlingsmagt. Find dansk forklaring og eksempel her.

porters-five-forces-dansk

Hvad er Porters Five Forces model

Porters Five Forces model bruges af mange, da den giver en struktureret ramme til at analysere konkurrencesituationen i en branche eller et marked. Ved at anvende modellen har virksomheder mulighed for at identificere og forstå de centrale faktorer, der har påvirkning på deres position, hvilket giver dem mulighed for at udvikle effektive strategier. 

Modellen kan anvendes til at identificere potentielle trusler og muligheder i markedet. Den giver desuden indsigt i, hvordan virksomheden kan forbedre sin konkurrenceposition og øge sin rentabilitet. Dette er en fordel, da virksomheden kan træffe velinformerede strategiske beslutninger i forbindelse med retning og ressourceallokering, hvilket kan hjælpe med at opnå konkurrencefordele og opnå langvarig succes. Se dansk forklaring.

De 5 konkurrencekræfter

Porters Five Forces indebærer fem konkurrencekræfter, som bruges til at evaluere konkurrencesituationen. Vi vil nu gennemgå de 5 elementer på dansk:

Det første element omhandler trusselsniveauet fra nye konkurrenter, hvilket refererer til, hvor let det er for nye virksomheder at trænge ind på markedet og konkurrere med eksisterende virksomheder. Dette kan have medvirke til at presse eksisterende virksomheder til at sænke priser eller forbedre deres produkter og service i ønsket om at forblive konkurrencedygtige.

Den næste faktor er forhandlingsstyrken hos leverandører, som omhandler hvor meget magt leverandørerne har. Magten indebærer evnen til at påvirke priser og kvalitet på produkter eller tjenester. Hvis leverandørerne har stor forhandlingsstyrke, kan de sætte priserne op eller reducere kvaliteten, hvilket påvirker virksomhedernes rentabilitet.

Herefter kommer forhandlingsstyrken hos købere, som angiver hvor meget magt køberne har til at påvirke priser og betingelser for køb. Hvis køberne har stor forhandlingsstyrke, kan de presse priserne ned eller kræve bedre betingelser, hvilket igen kan påvirke virksomhedernes rentabilitet.

Den fjerde faktor er trusselsniveauet fra substitutter, som refererer til hvor let forbrugerne kan skifte til alternative produkter eller tjenester fra andre brancher. Jo flere substitutter der er til rådighed, jo større er truslen mod virksomhedens eksistens og rentabilitet.

Endelig er der konkurrenceintensiteten, som angiver den generelle konkurrence i branchen eller markedet.

Kritik af modellen

Porters Five Forces er en oplagt model at gøre brug af på dansk og engelsk, ønsker man at lave en analyse af en virksomheds konkurrence. Den er dog blevet kritiseret for ikke at komme med konkrete løsningsforslag, hvorfor den oplagt kan anvendes i samspil med mere dybdegående modeller. Kritikken lyder blandt andet på på:

Der antages i modellen, at konkurrencesituationen i en branche er relativt stabil og ikke ændrer sig særligt over tid. Dette kan være problematisk, da markedet og konkurrencesituationen ofte er dynamisk og kan ændre sig hurtigt på grund af teknologiske fremskridt, ændrede forbrugerpræferencer og andre faktorer.

Modellen er desuden blevet kritiseret for at være udviklet før den digitale tidsalder, og som sådan fokuserer den primært på traditionelle fysiske produkter og tjenester. Modellen kan have svært ved at adressere de unikke udfordringer og muligheder, der opstår med digital disruption og online platforme.

Interne faktorer såsom virksomhedens styrker, svagheder og ressourcer er en betydelig faktor at tage hensyn til, dog fokuserer modellen ikke på dette aspekt. Dette kan medføre en ensidig og forsimplet tilgang til strategiudvikling, hvor virksomheder ikke fuldt ud udnytter deres egne unikke fordele og ressourcer.

porters-five-forces-model

Lav en god analyse

Med Porters Five Forces model har du et godt udgangspunkt til en analyse. Du kan dog med fordel kombinere denne med andre modeller, så du kan inddrage flere detaljer og indsigter. Vi foreslår blandt andet

  • SWOT analyse
  • Miverna modellen
  • AIDA modellen 
  • Smuk modellen

Disse modeller har alle sine styrker og svagheder. Det er derfor op til dig, at vælge den, der matcher din analyse bedst. En SWOT analyse kan eksempelvis bruges til at identificere områderne i en virksomhed, hvor det går godt samt de områder, der går mindre godt. Herudover bruges denne model til at identificere muligheder og trusler fra omverdenen, som kan påvirke virksomhedens drift. 

Minerva modellen er et værktøj, som kan bruges i forbindelse med markedsføring og segmentering. Denne kan bruges til at analysere og få indsigt i kunders behov samt mere personlige ting som livsstil, holdninger og livsmål. 

AIDA modellen er behjælpelig, når man skal analysere og fortolke reklamer, da den hjælper med at opnå forståelse med hensigten og tankerne bagved.

Smuk modellen bruges til at vurdere, hvilke segmenter virksomheden skal bruge for at vælge deres målgruppe. Det handler om, hvilken målgruppe man skal fokusere sin markedsføring til, hvilket sker ved hjælp af en segmenteringsprocess. Denne kan bruges til at forstå hvad der er attraktivt eller brugbart for virksomheden.

Brug den model, der matcher Porters Five Forces bedst og som kan supplere din analyse. Modellerne findes alle på dansk. 

Læs mere om Marketing Mix - De 4 p'er, SEO firma Odense eller SEO firma Århus.

Porters Five Forces i praksis

Få hjælp til digital markering og søgemaskineoptimering fra et erfarent bureau, som PK Medier. Find oplysninger her.

Kilder:

  • Find viden om SEO firmaer hos WEBFX
  • Læs mere om SEO hos SEMRUSH

FAQ - Porters Five forces model

Hvad er Porters Five Forces model?

Dette er en forretningsmodel der anvendes til at evaluere konkurrencesituationen i en given branche eller marked ved at identificere og analysere fem konkurrencekræfter.

Hvordan anvendes modellen?

Der tages udgangspunkt i fem elementer herunder trusselsniveauet fra nye konkurrenter, forhandlingsstyrken hos leverandører, forhandlingsstyrken hos købere, trusselsniveauet fra substitutter og generel konkurrenceintensitet.

Hvilken kritik møder Porters Five Forces model?

Nogle mener, at modellen er for ensidig, da den tager udgangspunkt i et statisk marked. Den er desuden udviklet før den digitale tidsalder, hvorfor der fokuseres på traditionelle fysiske produkter og tjenester. Modellen inddrager deusuden ikke interne faktorer.

Hvor finder jeg hjælp?

Få hjælp til digital markering hos PK Medier. Dette er danmarks bedste SEO bureau, som kan hjælpe din virksomhed med at opnå effektive og holdbare resultater.

Peter Klitkou

Peter Klitkou er bureauejer og SEO ekspert hos PK Medier. Peter kender til alt inden for søgemaskineoptimering.

Hvis du sidder fast med din hjemmeside på side 2-3-4 stk. på Google, skal du bare tage fat Peter, og så vil han tage en uforpligtende snak med dig.

Peters SEO bureau
Genveje
Info

Find os her

Strandlodsvej 6B, 2. th.
2300 København S

Telefon: +45 42 41 16 47
E-mail: kontakt@pkmedier.dk

CVR: 37296783

Copyright © 2024 marketing-eksperten.dk